درباره شرکت

خدمات پرینت و صحافی چاپ نگار

02166939858
09383379894

چاپ دیجیتال نگار

چاپ نگار: 93% - 2 votes

93%

ارائه انواع خدمات صحافی و چسب گرم

 

تعرفه خدمات (قیمت بر حسب تومان)

نوع صحافی

قیمت صحافی 

چسب گرم

 براساس تعداد و توافقی